Valgte Embedsmænd

Overmester

Inger Margrete Duehart

Undermester

Bodil Koldsø

Sekretær

Helle Uldall Rasmussen

Kasserer

Lise Neergaard

Skatmester

Eva Dam

Storrepræsentant

Astrid Dunch

Storrepræsentant

Birthe Gravgaard